Wat doen wij?

In 2012 is Businessclub Escamp opgericht in samenwerking met het stadsdeel Escamp. De businessclub heeft het doel om bedrijven, instellingen, winkeliersverenigingen en bewonersorganisaties bij elkaar te brengen, en zo de wijkeconomie te stimuleren. Dit doet de businessclub Escamp door middel van netwerkborrels en leuke thema avonden.

De netwerk borrels en thema avonden zijn er met de intentie om nuttige contacten op te doen, en jouw netwerk te vergroten. De Businessclub Escamp is een goede bijdrage aan een succesvol ondernemerschap. Wij proberen ons zo goed mogelijk in te leven in onze partners, wat zal leiden tot een match met een potentiële klant of opdrachtgever.

Van geven wordt je nooit armer. Wij zetten ons in om het bedrijfsleven te versterken, in Escamp en daarbuiten.

Wat de Businessclub Escamp in het kort doet:

  • Innovatie, kennisdeling en samenwerking
  • Co-creatie door middel van het initiëren van vernieuwende projecten;
  • Organisatie van inspirerende evenementen.
  • Werk/stage plekken creëren voor werklozen (jongeren)

Vanzelfsprekend zijn wij bereid een persoonlijke toelichting te geven op deze map en uw specifieke vragen.